Socialrätt

Hem / Socialrätt

Tel: 0480-31111

Socialrätt

I vissa fall kan socialnämnden bestämma att en person ska beredas tvångsvård. Om det gäller barn och ungdomar sker detta med stöd av Lagen om vård av unga, LVU. Om det gäller personer med missbruksproblem eller psykisk sjukdom sker det med stöd av Lag om vård av missbrukare, LVM och Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Jag företräder dig som blir föremålför tvångsvård och tar tillvara dina rättigheter gentemot myndigheterna.