Åsa Cronberg

Tel: 0480-31111

Åsa Cronberg

Jag tog min juristexamen i Uppsala 1991 och har efter det gjort tingstjänstgöring på förvaltningsrätt och tingsrätt samt arbetat med frågor om mänskliga rättigheter för svårt sjuka asylsökande personer som jurist på Hiv-Sverige. Efter det har jag drivit juristfirma och advokatbyrå i många år där jag har specialiserat mig på brottmål och familjerätt. Hösten 2020 flyttar jag min advokatfirma från Stockholm till Kalmar.

Det är en förmån att få förtroendet att arbeta som advokat och jag strävar alltid efter att ha en respektfull och god kommunikation med mina klienter. Vi har ett nära samarbete och jag lägger stor vikt vid respektfullt bemötande och god kommunikation.

Under de senaste åren har jag också fått många uppdrag som medlare i familjemål. Då arbetar jag för att föräldrarna ska komma fram till en lösning på den tvistiga frågan. Jag talar med föräldrarna om barnets behov och rättigheter och hjälper föräldrarna att se nya lösningar. Det är oftast bättre för alla parter att det blir en förlikning innan förhandling i domstol eftersom konflikten annars lätt trappas upp. I medlingen är barnets perspektiv det centrala och barnen är de stora vinnarna när vi kan arbeta oss fram till en samförståndslösning.