Kostnad

Hem / Kostnad

Tel: 0480-31111

Kostnad

Timtaxan för advokatfirman Cronberg följer statens rekommenderade taxa för advokater som arbetar i domstol.

Rättsskydd

Om du behöver ekonomisk hjälp i samband med en rättslig tvist ska du i första hand använda rättsskyddet i din villa-hemförsäkring. Hur det är utformat framgår av dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor. Vänd dig till ditt försäkringsbolag och fråga.

Rättshjälp

Privatpersoner kan i andra hand få rättshjälp av staten enligt Rättshjälpslagen. För att få detta ska du ha haft minst en timmes rådgivning av advokat eller jurist och ditt ekonomiska underlag för aktuellt år kan inte vara över 260 000 kr.

Det ekonomiska underlaget består av : inkomst, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder. Om det blir aktuellt kan jag hjälpa dig i ansökan om rättshjälp.