Familjerätt

Hem / Familjerätt

tel: 0480-31111

Familjerätt

Vid separationer och skilsmässor uppstår ibland en konflikt om barnens boende, umgänge med den förälder det inte bor med och hur vårdnaden om barnen ska se ut. I första hand kan föräldrar söka hjälp med samarbetssamtal i familjerätten men om det inte är möjligt att lösa frågorna i samförstånd kan en av föräldrarna ansöka om att domstolen ska avgöra hur vårdnad, boende och umgänge ska fördelas mellan föräldrarna.

Om du har frågor kring detta kan du alltid kontakta mig för rådgivning. Jag hjälper dig och för din talan i domstolsprocessen och företräder dig gentemot motpartsombudet. Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkten för rättens beslut. Jag har lång erfarenhet av att att företräda klienter från olika kulturer och ursprung i vårdnadstvister och arbetar med tolk vid behov.

Medling

I vårdnadstvister i domstol är det alltid rättens målsättning att föräldrarna ska komma överens om en lösning på de tvistiga frågorna. I många fall tillsätter domstolen en opartisk medlare som kan hjälpa föräldrarna att se och diskutera olika tänkbara lösningar. Jag har lång erfarenhet av att medla i familjemål och ser det som en viktig uppgift att jobba för att hitta långsiktiga lösningar så att barn hålls utanför föräldrarnas konflikt och får behålla en nära relation till båda sina föräldrar.

En liten fuling som behövdes för att scrollningen på sidan ska fungera bra I vårdnadstvister i domstol är det alltid rättens målsättning att föräldrarna ska komma överens om en lösning på de tvistiga frågorna. I många fall tillsätter domstolen en opartisk medlare som kan hjälpa föräldrarna att se och diskutera olika tänkbara lösningar. Jag har lång erfarenhet av att medla i familjemål och ser det som en viktig uppgift att jobba för att hitta långsiktiga lösningar så att barn hålls utanför föräldrarnas konflikt och får behålla en nära relation till båda sina föräldrar.