Brottmål

Hem / Brottmål

Tel: 0480-31111

Brottmål

Utsatt för brott

Om du har blivit utsatt för ett brott där din integritet blivit allvarligt kränkt t ex misshandel eller sexualbrott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina rättigheter och ger dig stöd och hjälp i samband med polisutredningen och i domstolsprocessen. Det är alltid kostnadsfritt. Du kan själv välja ditt målsägandebiträde och tala om ditt val för polisen. Jag har lång erfarenhet av att arbeta som målsägandebiträde och ge stöd och juridiskt biträde till personer som råkat ut för svåra brott. Som målsägandebiträde för jag din skadeståndstalan i domstolen och informerar dig om vad som händer i ärendet.

Misstänkt för brott

Den som misstänks för ett brott har ofta rätt till en offentlig försvarare som utses av tingsrätten. En offentlig försvarare har i uppdrag att tillvarata sin klients intressen och juridiska rättigheter i brottsutredningen. En försvarare börjar arbeta för sin klient i samband med att en förundersökning inleds och är med vid polisförhör. Uppdraget består fram till dess att det finns en lagakraftvunnen dom. Jag biträder regelbundet klienter som försvarsadvokat. I mitt arbete har jag klientsekretess och tystnadsplikt.